آموزش تولیدیک تن علوفه هیدروپونیک در۳۶مترمربع

در انبار

آموزش تولیدیک تن علوفه هیدروپونیک در۳۶مترمربع
تولید روزانه یک تن علوفه در فضای ۳۶ متر مربع : با استفاده از این تکنولوژی در فضای ۳۳ متر مربع ، هر روز می توان یک تن علوفه تازه تولید کرد.این مقدار می تواند خوراک روزانه یک دامداری ۳۰۰ راسی گوسفند، یک گله ۵۵ راسی گاو شیری یا گوشتی و یک گله ۱۰۰ راسی اسب را تامین کند
این مجموعه شامل بیش از دو نیم گیگ آموزش تصویری به زبان فارسی میباشد ودرقالب چهارسی دی وبه قیمت بیست هزاروپانصدتومان  عرضه گردیده است
همچنین امکان دانلود فیلمهارانیز باقیمت کمتراضافه کرده ایم

اهدافی که علوفه هیدروپونیک دنبال میکند:
۱) افزایش ظرفیت تولیدات دامی.
۲) ایجاد اشتغال و بوجود آوردن در آمد صحیح برای جامعه.
۳) حفظ مراتع کشور با جلوگیری و کم نمودن فشار چرای

تومان۱۵,۰۰۰ تومان۱۰,۰۰۰