دانلودآموزش دانش فنی سمنت پلاست (انتقال تکنولوژی)

1 Review
کد کالا: 0003

در انبار

شمابااین آموزش به طور کامل دانش فنی تولیدسمنت پلاست رادریافت مینماییدوفقط بابت خریدمیکسرومیز ویبره وقالب وغیره هزینه مینماییدوحدوددوملیون تومان هزینه آموزش راصرفه جویی مینمایید درضمن درمورد میز ویبره هم یک روش ابتکاری در فایل آموزشی میباشد که شماراازخرید یک میز سه میلیون تومانی بی نیاز نوده وبا کمتر از سی صدهزارتومان آنرا خواهیدساخت

دراینجا باید به همه دوستان عرض کنم که سمنت پلاست کار سخت وپیچیده ای نیست شما  با  سیمان(سفید یا خاکستری بسته به نوع سنگی که میخواید تولید کنید) ماسه (ریز یا درشت باز هم بسته به سنگ شما)آب و پیگمنت  و رزین سروکارخواهیدداشت,  برای سمنت پلاست  رنگدانه ورزین هم بایداضافه کنیدوبقیه کارها دراین جزوه  درصدهای استفاده از پیگمنت, رزین ونوع ماسه وسیمان وروش تولیدرو توضیح داده که مثلا”برای سنگ خشن از چه سیمانی چه ماسه ای

تومان۱۵,۰۰۰ تومان۱۲,۰۰۰